Xét xử - Bình luận án

Không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” đối với Nguyễn Đình T

Sau khi nghiên cứu bài viết: “Nguyễn Đình T có bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” hay không?” và các ý kiến trao đổi, tôi nhất trí như quan điểm thứ hai của tác giả.

Đọc tiếp