Xét xử - Bình luận án

K phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Sau khi đọc bài “Trần Ngọc K phạm tội gì?” của tác giả Trần Thanh Sơn đăng ngày 24/11/2021 và một số ý kiến trao đổi, chúng tôi cho rằng K phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đọc tiếp