Hội thảo hỗ trợ triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

ĐÔ THÀNH - Ngày 21/11/2022, tại Vĩnh Phúc, TANDTC phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo hỗ trợ triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

22 tháng 11 năm 2022 16:28 GMT+7    0 Bình luận

Ông Nguyễn Biên Thùy, Thẩm phán TANDTC chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có ông Tống Anh Hào, nguyên Phó Chánh án TANDTC, đại diện cán bộ, chuyên gia của JICA và lãnh đạo, Thẩm phán, Hòa giải viên một số TAND khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thẩm phán TANDTC Nguyễn Biên Thùy nhấn mạnh: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020 được ban hành xuất phát từ nhu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống; từ ý nghĩa, tầm quan trọng của hòa giải, đối thoại tại Tòa án; thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về đa dạng hóa các phương thức giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính thông qua việc xây dựng cơ chế pháp lý mới về hòa giải, đối thoại tại Tòa án, đồng thời tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về hòa giải. Sau gần hai năm thi hành, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã phát huy vai trò và việc thi hành Luật đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu, đòi hỏi việc tiếp tục nâng cao hiệu quả thi hành Luật, đặc biệt là bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho Tòa án và Hòa giải viên trong công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

 

Toàn cảnh Hội thảo.

Trong thời gian một ngày, Hội thảo đã tập trung vào các nội dung: Tổng quan về Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án; phổ biến Chỉ thị số 02/2022/CT-CA ngày 14/3/2022 về việc tăng cường công tác hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; một số kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án Việt Nam; thảo luận và giải đáp một số vướng mắc trong việc thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Đặc biệt, Hội thảo đã dành phần lớn thời lượng về bài tập tình huống Thỏa thuận trong hòa giải và thực thi do ông Inaba Kazuto, chuyên gia của JICA trực tiếp trình bày, trong đó tập trung vào kỹ năng và yêu cầu của Hòa giải viên khi tiến hành hòa giải, đối thoại.

Kết luận Hội thảo, Thẩm phán TANDTC Nguyễn Biên Thùy đánh giá cao chất lượng Hội thảo, đặc biệt là sự trao đổi, thảo luận sôi nổi của các đại biểu tham dự Hội thảo, nhất là các Hòa giải viên. Thẩm phán TANDTC Nguyễn Biên Thùy đề nghị Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học tổng hợp ý kiến của các Tòa án địa phương về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án để báo cáo, đề xuất Lãnh đạo TANDTC giải đáp, hướng dẫn kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Luật.

Nhân dịp này, Thẩm phán TANDTC Nguyễn Biên Thùy trân trọng cảm ơn JICA đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tích cực cho TANDTC tổ chức Hội thảo và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật của JICA trong thời gian tới đối với các hoạt động của hệ thống TAND.

Trong thời gian tới, TANDTC và JICA sẽ tổ chức các Hội thảo có nội dung tương tự tại khu vực miền Trung và miền Nam./.

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy