TANDTC ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá công chức, viên chức, người lao động

PVA - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 278/KH-TANDTC ngày 14/6/2022 và Quyết định số 1019/QĐ-TANDTC ngày 14/6/2022 của Chánh án TANDTC về thí điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động trong TAND (gọi tắt là thí điểm). TANDTC ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện thí điểm.

24 tháng 11 năm 2022 19:22 GMT+7    0 Bình luận

Hội nghị nhằm đánh giá đúng, thực chất kết quả triển khai thực hiện thí điểm từ 01/7/2022 đến ngày 31/10/2022, trong đó làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, những điểm còn bất cập để hoàn thiện Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động trong TAND và ban hành thực hiện rộng rãi trong TAND các cấp. Đồng thời bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức tập trung tại trụ sở TANDTC, Hội trường tầng 2, Tòa nhà số 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, vào 14h00 ngày 25/11/2022.

Đại biểu khách mời tham dự hội nghị bao gồm: Đại diện các ban của Trung ương Đảng.

Về phía đại biểu TAND bao gồm: Lãnh đạo TANDTC. Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, các đồng chí Trợ lý, - Thư ký của Chánh án TANDTC. Công chức Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC.

Các đơn vị thực hiện thí điểm bao gồm: Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, Chánh án TAND cấp cao; Chánh án TAND cấp tỉnh; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng TAND cấp tỉnh, công chức được giao phụ trách công tác đánh giá tại các đơn vị thực hiện thí điểm thuộc TANDTC, TAND cấp cao.

Các đơn vị thực hiện thí điểm có nhiệm vụ tiến hành sơ kết, xây dựng báo cáo theo Kế hoạch sơ kết thí điểm Quy chế - tạm thời đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động trong TAND. Chuẩn bị báo cáo tham luận để phát biểu tại Hội nghị.

Vụ Tổ chức-Cán bộ tiến hành chủ trì tổ chức Hội nghị, xây dựng Chương trình và kịch bản điều hành Hội nghị, phối hợp các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch. Lập danh sách, phát hành giấy mời, đón tiếp các đại biểu khách mời và các thành viên thuộc thành phần dự Hội nghị.

Tổ xây dựng Bảng chấm điểm tiến hành xây dựng Báo cáo sơ kết công tác thực hiện thí điểm, Chuẩn bị nội dung trả lời các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương.

Các đơn vị được phân công chuẩn bị tham luận, văn kiện, tài liệu của Hội nghị cần hoàn thiện và gửi về Ban Tổ chức Hội nghị (thông qua Vụ Tổ chức-Cán bộ TANDTC) trước ngày 23/11/2022 để rà soát, in, sao tài liệu phục vụ Hội nghị.

Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị.

Văn phòng TANDTC chuẩn bị Hội trường, liên hệ nơi nghỉ của Đại biểu tại các đơn vị về tham dự Hội nghị. Thực hiện công tác lễ tân trong thời gian tổ chức, bố trí phòng khánh tiết để đón tiếp các Đại biểu khách mời. In, sao, phát hành tài liệu phục vụ Hội nghị, chuẩn bị tiệc chiêu đãi.

Báo Công lý, Tạp chí TAND và Cổng thông tin điện tử TAND đăng tải kịp thời các thông tin về kế hoạch, nội dung tổ chức Hội nghị.

Thủ trưởng các đơn vị phải bố trí kế hoạch công tác để đảm bảo tất cả các công chức thuộc thành phần Đại biểu dự Hội nghị tham dự đầy đủ và đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Ảnh: Ông Trần Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ phát biểu tại Hội nghị giới thiệu, tập huấn Quy chế tạm thời đánh giá, xếp loại công chức, viên chức trong TAND.

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy